Col·laboració

El «Taller Marginàlia», el projecte més ambiciós de Can Gazà, ICES, és un desafiament gran que volem compartir amb els nostres amics. Assumir els costos del lloguer, en ser una entitat petita, se’ns fa molt costa amunt per la qual cosa, per l’envergadura del projecte, demanam als amics si volen contribuir a l’assumpció d’aquest repte aportant-hi un mínim de 10 euros mensuals.

En cas d’acceptar ajudar-nos, demanam que es posin en contacte amb la seva entitat bancària perquè ens ingressi, en el termini que es vulgui (mensualment, semestralment o anualment), la quantitat que es decideixi al nostre compte de:

CaixaBank ES81 2100 1406 1402 0009 0834 en concepte de “Tallers”.

En aquest enllaç DOMICILIACIO_TALLERS es pot descarregar l’imprès de l’autorització bancària per fer efectiva aquesta col·laboració que se’ns ha de retornar degudament complimentada.

També se’ns pot ajudar molt fent arribar aquesta petició als cercles d’amistats dels nostres amics per tal d’aconseguir portar endavant aquests tallers tan necessaris.

No cal dir que seran molt ben rebudes les aportacions econòmiques que no s’adiguin amb aquesta proposta. Per això, a més del compte a CaixaBank, en tenim oberts a:

Caixa Colonya ES65 2056 0009 7510 0107 9720

BANKIA ES55 2038 3487 7960 0018 3033

Per qualsevol dubte, aclariment i per comunicar-nos que s’accepta la proposta, cal posar-se en contacte amb nosaltres a través dels nostres correus electrònics: administracio@cangaza.cat, o per telèfon al 609 318 204.