Can Gazà

Can Gazà és una finca rústica amb casal situada al Secar de la Real, de Palma, que, des del 2003 i en règim familiar, atén homes sense sostre i, per això, sense cap mena de suport i amb malalties invalidants de distint grau a conseqüència de la drogodependència, tant tòxica com alcohòlica. El seu deteriorament físic –en gairebé tots els casos irreversible- i emocional, els impedeix retornar al mercat de treball ordinari, motiu pel qual la seva inserció social és prou dificultosa. Per a ells s’ha habilitat la casa, que els acull i atén totes les seves necessitats les vint-i-quatre hores de tots els dies de l’any.

Gan Gazà es defineix com una família de fet molt nombrosa per atendre aquesta classe d’exclosos socials extrems. El model familiar ens permet treballar millor i més compromesament la recuperació de l’autoestima dels residents i, sobretot, de la seva dignitat personal. Per això, els residents necessàriament han de treballar per Can Gazà un mínim de tres hores diàries, d’acord sempre amb les seves limitacions físiques.