Col·laboració

El projecte assistencial de Can Gazà, ICES, és un desafiament gran que volem compartir amb els nostres amics. Assumir els costos d’aquesta assistència, que implica l’atenció integral a 20 homes amb múltiples necessitats sense límit de temps, en ser una entitat petita, se’ns fa molt costa amunt i per això demanam als amics si volen contribuir a l’assumpció d’aquest repte aportant-hi un mínim de 10 euros mensuals.

En cas d’acceptar ajudar-nos, demanam que es posin en contacte amb la seva entitat bancària perquè ens ingressi, en el termini que es vulgui (mensualment, semestralment o anualment), la quantitat que es decideixi al nostre compte de:

CaixaBank ES81 2100 1406 1402 0009 0834.

En aquest enllaç DOMICILIACIO_TALLERS es pot descarregar l’imprès de l’autorització bancària per fer efectiva aquesta col·laboració que se’ns ha de retornar degudament complimentada.

També se’ns pot ajudar molt fent arribar aquesta petició als cercles d’amistats dels nostres amics per tal d’aconseguir portar endavant aquesta tasca assistencial.

No cal dir que seran molt ben rebudes les aportacions econòmiques que no s’adiguin amb aquesta proposta. Per això, a més del compte a CaixaBank, en tenim un altre obert a:

Caixa Colonya ES65 2056 0009 7510 0107 9720.

Per qualsevol dubte, aclariment i per comunicar-nos que s’accepta la proposta, cal posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: administracio@cangaza.cat, o per telèfon al 609 318 204.